Wielka Fabryka Elfów Online

  Wielka Fabryka Elfów dla klientów indywidualnych 
  Wejścia dla klientów indywidualnych są od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30 - 17:30, oraz w weekendy w godzinach 9:00-17:30. W trakcie 
  około 2 godzinnej zabawy, dzieci pod opieką Elfa rozwiążą szereg zadań, dzięki którym stworzą Eliksir Świątecznego Nastroju. 

  Informacje techniczne:
  - zabawa potrwa około 2 godziny
  - wejścia są co 30 minut
  - na każde wejście może wejść do 40 dzieci
  - podczas pierwszego punktu programu (przedstawienie na scenie), dzieci zostają połączone w mniejsze grupki, w których pod opieką Elfa przejdą 
  przez całą Fabrykę
  - rodzice mogą wziąć udział w zabawie razem z dziećmi lub spędzić ten czas w kawiarni Elfów
  - cena biletu jest uzależniona od daty i godziny wejścia